Headerbild

Om Gymmix

Gymmix Falun

Gymmix Falun är en certifierad Gymmixförening och en av ca 1100 ideella gymnastikföreningar i Sverige som är anslutna till riksorganisationen Svenska Gymnastikförbundet.

Gymmix är Gymnastikförbundets registrerade varumärke för kvalitetssäkrad gruppträning och omfattar även förbundets alla gruppträningsutbildningar.
Gymmix står för gruppträning med kvalitet i alla moment – utbildning, instruktörer, produkter och material.

Verksamhet och målsättning

Gymmix Faluns verksamhet består av gruppträning på motionsnivå i olika former och intensiteter. Vår målsättning är att ge vanliga motionärer i alla åldrar lättillgänglig, effektiv och säker konditions- och styrketräning i en välkomnande, positiv och kravlös miljö.
Som certifierad Gymmixförening kan vi erbjuda ett brett träningsutbud av hög kvalitet till en låg kostnad, något vi lyckas bra med eftersom vår verksamhet inte är vinstdrivande och finansieras enbart genom medlems- och träningsavgifter.

Vår verksamhet är förlagd till flera centralt belägna träningslokaler i Falun. Styrelsen och instruktörerna hjälps åt att driva hela föreningens verksamhet då vi inte har någon fast anställd.  

Gymmix gruppträning

Gymmix Falun erbjuder gruppträningspass i många olika varianter och intensiteter och med olika svårighetsgrad. Alla passen är baserade på grundligt genomarbetade träningsprogram, motiverande och medryckande musik samt kunniga och välutbildade instruktörer.

De flesta gruppträningspassen består av en uppvärmning, rörlighets- och styrketräning, pulshöjning/konditionsträning samt nedvarvning och stretch. Det finns pass där man fokuserar mer på styrka eller kondition, alternativt enbart danssteg osv.
Uppvärmning och rörlighetsträning gör vi för att höja muskeltemperaturen, öka kroppens rörlighet samt smörja leder och ligament och för att undvika skador och förslitningar när vi belastar kroppen under passet. Konditionsträning på olika nivåer stärker hjärtat, lungorna och blodomloppet. Styrketräning då vi arbetar igenom alla de stora muskelgrupperna i kroppen. Nedvarvning och stretch för att bibehålla rörligheten och undvika träningsvärk. 

Utbildning av hög kvalitet för instruktörerna är grundläggande hos Gymmix Falun

Instruktörerna får en mycket bra utbildning genom Gymmix baskurs som omfattar anatomi/fysiologi, träningslära, rörelseanalys, musikanalys samt ledarskap. Därefter öppnar sig ett brett utbud av olika gruppträningsutbildningar där instruktören själv väljer vilken inriktning han/hon vill fördjupa sig i. Efter avslutade och godkända kurser har instruktörerna möjlighet att licensiera sig, genom praktiska och teoretiska prov.
Instruktörerna erbjuds att vidareutbilda sig ytterligare genom fördjupning inom personlig utveckling och ledarskap, och får fortlöpande påfyllning av ny kunskap och nya idéer genom olika inspirationskurser, ledardagar och conventions.
Föreningen har även utbildat samtliga instruktörer i Hjärt-Lungräddning.

Gymmix Falun vill också ge medlemmarna en glädjefylld och meningsfull träningsupplevelse! Därför ger vi varje instruktör stor frihet att uttrycka sina personliga sidor både när det gäller rörelser och musikval, dock utan att påverka allsidigheten och säkerheten, samt den intensitet som gäller för respektive träningspass.

Att träna regelbundet är bra för kropp och själ!

Regelbunden konditions- och styrketräning förbättrar din syresättningsförmåga, stärker din muskulatur och kroppshållning, ger dig energi, uthållighet och gör dig glad till sinnes!
Det stärker dina lungor och hjärta och det motverkar stress. Det får spända muskler att slappna av och det ökar kroppens produktion av endorfiner och andra kemiska substanser som höjer välbefinnandet. Alltså...att träna hos Gymmix kan göra dig nöjd och glad helt enkelt!

Varmt välkommen att träna och må bra med oss hos Gymmix Falun!