Headerbild

Vi öppnar igen!

2021-01-16 i Allmänt

Gymmix styrelse har beslutat att öppna verksamheten from. den 24 januari. Vi vidtar fortsatta försiktighetsåtgärder som säkerställer att alla kan känna sig trygga avseende smittspridning

**UPPDATERING TILL ALLA DELTAGARE***
GYMMIX ÖPPNAR VERKSAMHETEN
Gymmix styrelse har beslutat att öppna verksamheten from. den 24 januari.
Vi vidtar fortsatta försiktighetsåtgärder som säkerställer att alla kan känna sig trygga avseende smittspridning (se nedan).
Höstens träningsschema gäller tills vidare och flera pass anpassas för att upprätthålla säkerheten. bl.a. genom numrerade, personliga skivstänger, inga redskap används av flera personer, instruktörerna tar fram allt materiel från redskapsförrådet och vi springer inte runt i salen.
Vi tog det här beslutet mot bakgrund av följande:
Sedan våren 2020 har antalet deltagare på passen sjunkit drastiskt och det har sällan varit fler än 10 deltagare på passen (som vi haft som maxantal). Det är alltså ytterst sällan vi har behövt avvisa någon deltagare pga att passet blivit fullt.
Detta har också landat i att instruktörer och deltagare tillsammans lärt sig att hålla avstånd (och lärt känna varandra).
Vi är fortfarande inne i en mörk tid då utomhusträning kan innebära mer mörker på kvällstid. Vi har fått många vädjanden från deltagare att fortsätta verksamheten på något sätt för att kunna möta andra i ljus och rörelseglädje under den här mörka och tunga tiden. Vi gör bedömningen att riskerna för smittspridning med den verksamhet vi bedriver, samt det sätt vi bedriver den på, i nuläget är mycket liten och att det samtidigt finns stora fördelar för många att fortsätta.
Vi har ett väl fungerande arbetssätt som vi har fått beröm över, där alla har lärt sig att visa hänsyn, hålla avstånd och att följa övriga rekommendationer, vilket vi fortsätter med.
Se nedan viktiga förhållningsregler som vi bör följa tillsammans:
* Bastun är fortsatt avstängd och ombyte och dusch sker hemma
* Vi reducerar max antal deltagare per pass till 10 personer (först till kvarn gäller)
* Max 12 personer får befinna sig i entré och trapphus samtidigt
* När passet är slut väntar alla i salen tills nästa gäng med deltagare har kommit in, för att undvika att     mötas i trappan och i entrén
* All träning sker ”på stället”, vi springer alltså inte runt i salen
* Alla cirkelträningspass sker utan att redskap används av flera personer
* Vi tvättar och spritar händerna före, under och efter passet och använder egen handduk att ligga på
* När passet är slut kan man även använda nödutgången för utpassage, för att minska risken för trängsel
* Vid minsta förkylningssymptom: stanna hemma istället för att gå till gympasalen
När vi nu öppnar verksamheten igen kommer alla medlemmar som köpte träningskort hösten 2020 att erbjudas 20% rabatt på vårens träningsavgift, som en kompensation för den inställda träningen under november, december och januari. Rabatten ges vid kortköp mot uppvisande av höstens träningskort.
Vi håller oss hela tiden uppdaterade på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och eftersom förändringar kan komma tar vi nya beslut allteftersom. Håll koll på vår webbplats www.gymmixfalun.com samt vår Facebook-sida för senaste nytt.
Träningsschemat (samma som hösten 2020) hittar du på vår webbsida samt längre ner i flödet och under ”bilder” på denna sida.
Vi hälsar er alltså välkomna att träna med oss from. söndagen den 24 januari.
Vi ser fram emot att mötas och träna tillsammans igen under trygga och säkra former!
Varma hälsningar
Gymmix Faluns styrelse & instruktörsteam