Headerbild

Om oss

GYMMIX FALUN

Vi är en certifierad Gymmix-förening - en av ca 1100 ideella medlemsföreningar anslutna till Svenska Gymnastikförbundet.

Vår verksamhet är förlagd till centralt belägna träningslokaler i Falun. Styrelsen och instruktörerna hjälps åt att driva föreningens verksamhet då vi arbetar helt ideellt och inte har någon anställd personal.

Gymmix är Svenska Gymnastikförbundets registrerade varumärke för kvalitetssäkrad gruppträning och omfattar även förbundets alla gruppträningsutbildningar. Gymmix står för gruppträning med kvalitet i alla moment – utbildning, instruktörer, produkter och material.

MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att ge vanliga motionärer i alla åldrar lättillgänglig, effektiv och säker konditions- och styrketräning i en välkomnande, positiv och kravlös miljö.
Vi ska erbjuda ett brett träningsutbud av hög kvalitet till en låg kostnad och är inte vinstdrivande utan finansieras enbart genom medlems- och träningsavgifter.

VERKSAMHET

Gymmix Faluns verksamhet består av gruppträning på motionsnivå i olika former och intensiteter. Alla passen är baserade på grundligt genomarbetade träningsprogram, motiverande och medryckande musik samt välutbildade och kunniga instruktörer.

GYMMIX GRUPPTRÄNING

Gymmix Falun är specialister på gruppträning och erbjuder ett varierat träningsutbud som passar de flesta. Vi verkar tillsammans för god hälsa och välbefinnande genom rörelse, träning och gemenskap.

Gruppträningspassen består av uppvärmning, rörlighets- och styrketräning, pulshöjning/konditionsträning samt nedvarvning och ev. stretch. Det finns pass där man fokuserar mer på styrka alternativt kondition, träning med redskap etc.

Uppvärmning och rörlighetsträning gör vi för att höja muskeltemperaturen, öka kroppens rörlighet samt smörja leder och ligament och för att undvika skador och förslitningar när vi belastar kroppen under passet. Konditionsträning på olika nivåer stärker hjärtat, lungorna och blodomloppet. Styrketräningen belastar och stärker de stora muskelgrupperna i kroppen. Nedvarvning och stretch görs för att få en skön avslutning på träningen, bibehålla rörlighet och undvika träningsvärk. 

INSTRUKTÖRERNA GES UTBILDNING AV HÖG KVALITET

Instruktörerna får en mycket bra utbildning genom Gymnastikförbundets baskurs som omfattar anatomi/fysiologi, träningslära, rörelseanalys, musikanalys samt ledarskap. Därefter öppnar sig ett brett utbud av olika fortsättningsutbildningar inom gruppträning, där instruktören själv väljer vilken inriktning han/hon vill fördjupa sig i. Efter avslutade och godkända kurser har instruktören möjlighet att licensiera sig, genom praktiska och teoretiska prov.
Instruktörerna erbjuds att vidareutbilda sig ytterligare genom fördjupning inom personlig utveckling och ledarskap och får fortlöpande påfyllning av ny kunskap och nya idéer genom olika inspirationskurser, ledardagar och conventions.
Föreningen har även utbildat samtliga instruktörer i Hjärt-Lungräddning (HLR).

Vi på Gymmix vill ge våra medlemmar en glädjefylld och meningsfull träningsupplevelse. Därför ger vi våra instruktörer stor frihet att uttrycka sin personlighet i sina val av rörelser och musik, dock utan att påverka allsidigheten och säkerheten samt den intensitet som gäller för respektive träningspass.

ATT TRÄNA REGELBUNDET ÄR BRA FÖR KROPP OCH SJÄL!

Regelbunden konditions- och styrketräning förbättrar din syresättningsförmåga, stärker din muskulatur och kroppshållning, ger dig energi, uthållighet och gör dig glad till sinnes. Det stärker dina lungor och hjärta och det motverkar stress. Det får spända muskler att slappna av och det ökar kroppens produktion av endorfiner och andra kemiska substanser som höjer välbefinnandet.
Alltså...att träna kan göra dig nöjd och glad helt enkelt!

Varmt välkommen att träna och må bra med oss på Gymmix Falun!