Headerbild

Uppehåll pga COVID-19

2021-01-09 i Allmänt

På ett extrainsatt styrelsemöte idag den 1 januari fattade styrelsen beslut att ytterligare förlänga uppehållet i vår gruppträningsverksamhet, till och med den 17 januari.

Hej alla och god fortsättning på det nya året 2021!

På ett extrainsatt styrelsemöte idag den 1 januari fattade styrelsen beslut att ytterligare förlänga uppehållet i vår gruppträningsverksamhet, till och med den 17 januari.

Beslutet grundar sig på den rådande situationen med fortsatt utbredd smittspridning, samt de skärpta restriktionerna som gäller i samhället för närvarande. Vi har gjort bedömningen att det helt enkelt inte är ansvarsfullt och motiverat att återöppna vår gruppträning i dagsläget. Vi håller alltså fortsatt stängt i ytterligare några veckor och följer kontinuerligt utvecklingen för att kunna göra nya bedömningar.
Nytt beslut angående återöppning av verksamheten kommer att tas på styrelsemöte den 15 januari och vi återkommer då med uppdaterad information.

När vi öppnar igen kommer alla medlemmar som köpte träningskort hösten 2020 att erbjudas 20% rabatt på vårens träningsavgift, som en kompensation för den inställda träningen under november, december och januari. Rabatten ges vid kortköp mot uppvisande av höstens träningskort.

Varma hälsningar från Gymmix styrelse