Headerbild

Core

Ett musikaliskt Corepass där vi tränar upp bålen och den hållningsmuskulatur som stabiliserar kroppens "kärna". Styrkeövningarna tränar bl.a. mage, rygg/ländrygg, höfter och skuldror. Vi fokuserar på funktionell styrketräning för att stärka bålen och förbättra hållningen, vilket hjälper till att förebygga skador och underlättar för oss i det vardagliga livet. En stark kropp med en bra hållning gör också att vi kan få ut mer av andra träningsformer.
Vi utför styrkeövningar i dynamiska tempon samt stabiliserande övningar där bålen tränas på ett statiskt utmanande sätt. Vissa styrkeövningar påverkar den yttre bålstrukturen, medan andra påverkar bålens inre balanserande förmåga, exempelvis stabilitetsövningen "Plankan".

 

core_small